Blog

Špansko transportno preduzeće želi da sključi dugoročni ugovor sa vozačima za rad u Evropi – 1700 €

224 Views0 Comment

Špansko transportno preduzeće (sjl.es) želi da sključi dugoročni ugovor sa vozačima za rad u Evropi:

  • C+E kategorije,
  • dvogodišljim iskustvom/u Srbiji,
  • bugarskog drźavljanstva.

Zarada

  • 1700 € – zarada;
  • 900 € – doprinos;
  • 60 dana godišnjeg odmora

Bonusa

Bonus do 250 €

Kontakt

gmihov@sjl-group.com

Georgi Mihov

Leave your thought