Blog
охладителна система

Детайли и компоненти на охладителната система – част 1

264 Views0 Comment
  • В КАКВО СЕ СЪСТОИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА?
  • КОИ КОМПОНЕНТИ НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА СА НАЙ-ВАЖНИ?
  • КАК ДА СЕ ИЗБЕГНЕ НЕИЗПРАВНОСТ В ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДВГ?

Охладителната система на ДВГ е жизнено важен елемент за ефективната, надежна и продължителна работа на двигателя. От правилното регулиране на температурата зависи максимална производителност, качеството на работа и икономичността на двигателя.

В съвременните двигатели, производителите се стараят да увеличат мощността с качеството на горивото, възможността за продължителната работа на двигателя съчетана с високо натоварване, и съответно се разчита на пропорционалното натоварване, на охладителната система.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА?

РАДИАТОР НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДВГ

Радиатора се разполага в предната част на превозното средство, по-често отпред и понякога зад вентилатора. В радиатора циркулира охладителна течност, която служи за пренасяне на топлината, а радиатора като топлообменник за отвеждане на топлината, генерирана от двигателя. От обема и ефективността на системата за охлаждане зависи оптималната производителност и табота на двигателя.

На ефективността на автомобилния радиатор основно влияе охлаждащата течност – антифриз, който има определ срок на експлоатация и трябва да се подменя периодично. За максимален срок на експлоатация, на радиатора – не трябва да се смесват различни цветове, различна концентрация и антифриз от различни производители.

Ако радиатора е качествен, то той успешно се справя с вибрациите и налягането, което съпътства всяко запалване на двигателя, също така той достатъчно добре се справя с корозията и капризите на времето.

Капачка на радиатора

Капачката представлява своеобразена предпазен клапан. Тези които са се опитвали да я заменят с нещо различно, четейки този текст – най-вероятно си спомнят за последствията.

Капачката е предназначена да създава налягане в системата за охлаждене на двигателя, което увеличава температурата на кипене на антифриза, а също така способства за херметизиране на системата и предотвраява корозията.

Вентилатор

Основната задача на вентилатора е да усилва въздушната струя през радиатора, за да се предотерати прегряване на охлаждащата течност.

Електродвигател завърта перките на радиатора, когато температурен датчик следящ температурата на антифриза подаде сигнал за увеличаваща се температура. Температурата при която се включва вентилатора може да се разбере по данните на температурния датчик.

С възраста на автомобила, когато трябва да се подмени датчика, препоръчваме да се подмени с нов с по-ниска температура на включване. Ако температурата на стария е била 92 градуса, а, автомобила е на повече от 10 год., тогава поставете датчик с 87 градуса на включване. Това е свързано с това, че КПД на охладителната система със сигурност не е като преди 10 и повеч години.

Запучени клетки на радиатора и общото замърсяване на охладителната система способстват за слаб топлообмен, затова при по-старите автомобили трябва да има винаги в запас охладителна течност в охладителната система.

Leave your thought