Blog
алтернатор електрическа система

Как работи eлектрическата система?

326 Views0 Comment

алтернатор как

Електрическа система

Автомобилите използва много електричество, за да работят запалването и други електрически оборудвания.  Ако захранването идва от обикновена батерия тя бързо ще остане без ток. Поради това колите има презареждащи се акумулатори и електрическа система, която да ги зарежда.

Акумулатора се състои шест последователно свързани независими  клетки. Във всяка клетка са наредени плочи разделени със сепаратори от изолационен материал потопени в смес от сярна киселина и дестилирана вода.
Половината плочи са свързани към отрицателен електрод, а другата половина към положителния. Електричеството, подавано към акумулатора предизвиква химическа реакция, която депозира допълнително олово в плочите.

Когато батерията доставя електрическа енергия, се случва точно обратното: допълнителното олово се разтваря  в реакция, която произвежда електрически ток.

Акумулаторите на съвремените автомобили се зарежда чрез алтернатор, а на по-старите чрез динамо. И двете са видове генератор и се задвижват чрез ремък от двигателя.

Алтернатора се състои от статор – стационарна бобина от телени спирални намотки, във вътрешността на която се върти ротор.

Роторът е електромагнит захранен с малко количество електроенергия чрез въглеродни или медно-графитни четки (контакти), които докосват два въртящи се метални пръстена закачени на вала.

Въртенето на електромагнита в статорните намотки генерира много повече електроенергия в тези намотки.

Електричеството е променлив ток – посоката на потока се променя напред и назад при всяко завъртане на ротора. Това трябва да се промени – да се превърне в еднопосочен или постоянен ток.

Динамото дава постоянен ток, но е по-малко ефективен, особено при ниски обороти на двигателя и тежи повече от алтернатора.

Предупредителната лампичка на арматурното табло светва, когато акумулатора не е се зарежда адекватно.

Възможно е да има и амперметър , който да отчита колко електричество се генерира или индикатор за състоянието на батерията.

Научете как работи алтернатора и динамото.

Регулиране на ток към акумулатора

Токът от алтернатора се преобразува в постоянен ток с помощта на набор от диоди, които позволяват протичането на ток през тях само в една посока.

За да се зареди акумулатора захранващото напрежение къмнего не трябва да бъде нито твърде ниска нито твърде висока.

Алтернатора има устройство за контрол,  което регулира напрежението чрез предоставяне на повече или по-малко ток – според нуждите – към електромагнита.

Токоизправителя и регулатора обикновено са вътре в корпуса на алтернатора, но на някои алтернатори те са отвън, монтиран върху тялото на алтернатора.

При динамо няма нужда от токоизправител – при тях регулатора на напрежение се намира в отделна кутия с релета.

Едно реле контролира нивото на напрежение чрез кратко прекъсване на тока в полевите намотки.

Второ реле предотвратява динамото от презареждане и повреди в акумулатора.

Трето релето спира разреждане на акумулатора, когато динамото се върти прекалено бавно, за да го зареди.

Leave your thought