Blog

ИСПАНИЯ СЕ ЗАСТЪПИ ЗА „ГЪВКАВОСТТА“ ПРИ ВРЕМЕТО ЗА ШОФИРАНЕ И ВРЕМЕТО ЗА ПОЧИВКА, ЗА ДА ОСИГУРИ „ВРЪЩАНЕТО ВКЪЩИ“

428 Views0 Comment

Това бе заявено на конференцията, организирана от Европейския парламент в Мадрид, относно пакета за мобилност.

Миналия понеделник в Мадрид, на 16-ти, информационното бюро на Европейския парламент в Испания организира, семинар под надслов “Към истински европейски автомобилен транспорт: Законодателен пакет І – Стоки и Законодателен пакет II – Пътници”. На този семинар, наред с други, участваха представители на Европейската комисия, различни представители на европарламента, както и такива на транспортния сектор на стоки и пътници по пътищата, както и генералният секретар на транспорта, Кармен Либреро, и главният директор на сухопътния транспорт, Хоакин дел Морал, от страна на Министерството на развитието.

Представителите на Министерството на развитието се възползваха от възможността да защитят твърдо интересите на испанския автомобилен транспорт пред представителите на Европейската комисия и присъстващите европейци. По-конкретно, Кармен Либреро постави непротиворечиви понастоящем въпроси, които са адекватни, балансирани и в съответствие с особеностите на сектора, като важността да се одобрят специфични правила за сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директивата за командировани работници. В тази връзка, Либреро подчерта, че “е необходимо да се защитят социалните условия на работниците в сектора, като на свой ред, се насърчи конкурентоспособността и ефективността на компаниите, ангажирани в международния автомобилен превоз на товари”.

Той подчерта, че от значение за испанските компании, е постигането на споразумение, което да позволи на новата регулация, по отношение на времето за шофиране и почивка, да включи т.нар. “Връщане вкъщи”, в интерес на подобряването на социалните условия на работниците в сектора. “За тази цел – подчерта той – е необходимо цитираният пакет да обмисли възможността за гъвкавост на начина на провеждане на 45-часовата седмична почивка на шофьорите, така че да могат да я вземат, след като се завърнат от пътуването си, като по този начин се избягва необходимостта от осъществяването ѝ по средата на маршрута.“

Европейската комисия също беше представена на този семинар, в лицето на Еди Лиееоис, ръководител на звеното за автомобилен транспорт, който насочи интереса на Комисията към два важни въпроса, включени в новата регулация, каквито са прилагането на минимална работна заплата в случай на командировани работници, от една страна, и безапелационното включване на сектора на автомобилния транспорт, въпреки че остава да се определи как ще се извършва това. Следва да се има предвид, че настоящото предложение предвижда ограничителен период от три дни на месец за прилагането на минималната работна заплата за международния транспорт.

От друга страна, на семинара беше представен и въпросът за подновяването на правилата, които следва да регулират крайбрежното корабоплаване, които според последното предложение на Комисията ще бъдат опростени в рамките на период от пет дни с неограничени операции. Предложението не може да разчита на подкрепата на испанското правителство, което предлага да се увеличи времето до седем дни.

Leave your thought