Blog

Застраховка “Гражданска отговорност” – Застраховайте се от непредвидимото!

1176 Views0 Comment

Какво е застраховка „Гражданска отговорност“, наречена още застраховка на трето лице?

Застраховането на трети страни е застрахователна полица, закупена за защита срещу претенциите на друг. Една от най-често срещаните застраховки на трети лица е автомобилната – „Гражданска отговорност“. Тя е законово изискване за всеки, притежаващ автомобил, съгласно Закона за моторните превозни средства.

 

В калкулатора на Izbiram.bg, които създадоха специално за собственици на автомобили, може да сравните цените в реално време директно от застрахователните компании и да намерете най-евтината за Вас застраховка Гражданска отговорност

 

Основите на застраховането на трети страни

 

Застраховката на трети страни по същество е форма на застраховка за отговорност, закупена от застрахован (първа страна) от даден застраховател (втора страна) за защита срещу исканията на друга (трета страна). Първата страна е отговорна за щетите или загубите на третата страна, независимо от причината за нанасянето им. На третата страна ѝ се предлага покритие срещу претенциите за щети и загуби, нанесени от застрахован водач. Шофьорът, на когото са му нанесени щети, е третата страна.

 

Има два типа покритие на застраховка „Гражданска отговорност“.

  • Първо, отговорността за телесна повреда покрива разходи, произтичащи от наранявания на човек. Тези разходи могат да включват болнична помощ, пропуснати работни дни в следствие на злополуката, а също и болка и страдания поради инцидента.
  • Второ, отговорността за имуществени вреди покрива разходи, произтичащи от щети или загуба на имущество. Примери за имуществени щети включват пребоядисване на автомобил, смяна на повредени и счупени части и т.н.

 

Значение на застраховките на трети страни

 

Както се изисква от закона, шофьорите, които са виновни за произшествието, трябва да платят сами поне минималния размер на отговорността за телесни повреди и нанесените имуществени щети. Съществуват държави, които не изискват нито едно от двете, или пък имат други собствени ограничения. Всяка страна сама за себе си определя минималното изискване за всеки един отделен тип покритие.

 

Дори и в състояния „без вина“, покриването на отговорност е почти на 100% необходимо. Бяха създадени закони за смекчаване на вината и дори премахване на повдигнатите обвинения за вреди, нанесени непредумишлено. И все пак тези закони не спасяват застрахованите от съдебно дело за установяване на размера на съответната глоба или друг вид наказание.

 

Застраховката на трети страни е важна, специално за хората, притежаващи значителни активи за защита. Колкото повече пари и активи има даден застрахован, толкова по-висок трябва да бъде таванът на застрахованата сума.

Leave your thought