Tag: превенция

Превантивни съвети между две смени на маслото

Каква поддръжка е необхидима за интервала между смените на маслото? Да, трябва да се проверява нивото на маслото на всеки няколкостотин километра. Паркирайте колата си на равна повърхност, извадете измервателната щека, почистете я добре в сух парцал и я върнете отново. Извадете я повторно и проверете нивото на маслото. В идеалния случай, то трябва да бъде точно […]