Застраховка “Гражданска отговорност” – Застраховайте се от непредвидимото!

Застраховка “Гражданска отговорност” – Застраховайте се от непредвидимото!

Какво е застраховка „Гражданска отговорност“, наречена още застраховка на трето лице?

Застраховането на трети страни е застрахователна полица, закупена за защита срещу претенциите на друг. Една от най-често срещаните застраховки на трети лица е автомобилната – „Гражданска отговорност“. Тя е законово изискване за всеки, притежаващ автомобил, съгласно Закона за моторните превозни средства.

 

В калкулатора на Izbiram.bg, които създадоха специално за собственици на автомобили, може да сравните цените в реално време директно от застрахователните компании и да намерете най-евтината за Вас застраховка Гражданска отговорност

 

Основите на застраховането на трети страни

 

Застраховката на трети страни по същество е форма на застраховка за отговорност, закупена от застрахован (първа страна) от даден застраховател (втора страна) за защита срещу исканията на друга (трета страна). Първата страна е отговорна за щетите или загубите на третата страна, независимо от причината за нанасянето им. На третата страна ѝ се предлага покритие срещу претенциите за щети и загуби, нанесени от застрахован водач. Шофьорът, на когото са му нанесени щети, е третата страна.

 

Има два типа покритие на застраховка „Гражданска отговорност“.

  • Първо, отговорността за телесна повреда покрива разходи, произтичащи от наранявания на човек. Тези разходи могат да включват болнична помощ, пропуснати работни дни в следствие на злополуката, а също и болка и страдания поради инцидента.
  • Второ, отговорността за имуществени вреди покрива разходи, произтичащи от щети или загуба на имущество. Примери за имуществени щети включват пребоядисване на автомобил, смяна на повредени и счупени части и т.н.

 

Значение на застраховките на трети страни

 

Както се изисква от закона, шофьорите, които са виновни за произшествието, трябва да платят сами поне минималния размер на отговорността за телесни повреди и нанесените имуществени щети. Съществуват държави, които не изискват нито едно от двете, или пък имат други собствени ограничения. Всяка страна сама за себе си определя минималното изискване за всеки един отделен тип покритие.

 

Дори и в състояния „без вина“, покриването на отговорност е почти на 100% необходимо. Бяха създадени закони за смекчаване на вината и дори премахване на повдигнатите обвинения за вреди, нанесени непредумишлено. И все пак тези закони не спасяват застрахованите от съдебно дело за установяване на размера на съответната глоба или друг вид наказание.

 

Застраховката на трети страни е важна, специално за хората, притежаващи значителни активи за защита. Колкото повече пари и активи има даден застрахован, толкова по-висок трябва да бъде таванът на застрахованата сума.

Изисквате ли застраховка „Отговорност на Превозвача“ при репатриране?

Знаете ли, че над 95% от предлагащите улуга „пътна помощ“ в България, нямат сключена застаховка „Отговорност на Превозвача“?

Случвало ли Ви се е да тръпнете в очакване дали няма да се счупи още нещо при качването на вашия автомобил на пътна помощ? Сложете край на притесненията!

Какво представлява тази застраховка?
При възникване на щета по време на превозване на автомобила, застрахователна компания Ви обезщетява за нея.

Вие имате застраховка „Автокаско“ и смятате, че тя ще покрие всичко?
Малко хора са запознати с факта, че застрахователните компании в България не покирват щети случили се по време на транспортиране с пътна помощ.

Залагайте на сигурно! Изисквайте застраховка „Отговорност на Превозвача“ когато издирвате професионални услуги за репатриране.

При нас тази застраховка е включенена в цената!

0887 337 264

Източник: https://roadhelp.net/

гражданска отговорност

Как новата система „бонус-малус“ ще се отрази на автомобилите втора употреба?

При първа регистрация в България автомобилите втора употреба ще получават неутралния осми клас по новата система „бонус-малус“ за определяне на цената на застраховката „Гражданска отговорност“. Това уточни за Дарик Владимир Савов от Комисията за финансов надзор (КФН). Преди ден комисията публикува за обществено обсъждане наредбата за новата система, която се очаква да влезе в сила от следващата година.

И автомобилът, и собственикът, и водачът му ще имат клас по новата система „бонус-малус“. Когато класовете на автомобила и собственика се различават, то при определяне на цената на „Гражданската отговорност“ за следващата година ще се взима по-високият клас, който от своя страна ще оскъпява и самата застраховка.

Ако продадете колата си, то тя ще премине в ръцете на новия собственик с класа, който е получен на базата на вашите провинения или на провиненията, които е направил друг шофьор с вашата кола.

Как ще се определят цените на автомобилите втора употреба след влизане в сила на новите правила, обяснява Владимир Савов от Комисията за финансов надзор: “Продавачът и купувачът ще влязат в преговори. Купувачът ще каже, че заради високият клас иска отстъпка от 1000 лева, другият ще каже, че дава 800 и ще се споразумеят. Идеята е собственикът на МПС да внимава на кого дава да го кара. Ако синът ми, с месец шофьорски стаж, дойде и иска да покара колата, в новата ситуация е още по-вероятно да му кажа не. Собственикът като продава колата, трябва да внимава в какво застрахователно състояние е, тоест той трябва да внимава на кого я дава, защото ще му бъде по-трудно да я продаде. Купувачът от своя страна трябва да си помисли не само какви са й техническите характеристики – колко коня е, на колко годни е и какъв й е пробегът, а да провери какъв е и класът й “бонус-малус”. И след това влиза в преговори. Ако не иска, може да си купи ръка втора ръка, внесена от Германия, както правят всички, която няма клас “бонус-малус”, защото не е карана в България”.

Тоест новата система „бонус-малус“ няма да се отразява при покупката на автомобили, внесени от други страни.

Информация за това какъв е класът на автомобил, който искате да купите от български собственик пък ще се получава от единната информационна системата на МВР и Гаранционния фонд. Системата ще се синхронизира в следващите месеци, а на практика новата “бонус-малус” методика ще заработи в пълния си вид през 2020 година. Цената на „Гражданската отговорност“ тогава ще се изчислява и на базата на провиненията на водача или собственика на автомобила в предишните 12 месеца.

КФН отговаря на въпроси, свързани с предложението за въвеждане на системата „бонус-малус“

Във връзка с процедурата по обществено обсъждане на предложената от Комисията за финансов надзор Наредба за единните изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се породиха някои въпроси в медийни изяви и интернет, отбелязват от Комисията за финансов надзор.

ФН публикува разяснения по част от тези въпроси:

  • Защо системата „бонус-малус“ не се сключва на името на водачите и по този начин да отчита тяхната персонална отговорност и поведение?

Отговор: Защото в България задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се сключва във връзка с моторно превозно средство. Правният режим в България позволява дадено МПС да бъде прехвърляно на другиго само чрез нотариално заверен договор, като това не се отразява в регистрите на МВР. Автомобилът може фактически да бъде владян от лице, различно от вписания собственик, само на базата на писмено пълномощно и може да бъде управляван от всекиго само с устно разрешение. Така се създава реалната възможност множество на брой шофьори да предизвикат пътно-транспортно произшествие с едно МПС. Има страни в Европейския съюз, където в талона на автомобила изрично се вписват всички водачи, които имат право да го управляват, и законът не позволява водачи на дадено МПС да бъдат лица, които не са вписани в талона. Такава система позволява при сключването на застраховката реално да се отчитат характеристиките на действителните водачи на автомобила.

Система със сключване на застраховка само на водача не съществува никъде в рамките на Европейския съюз.

Европейското законодателство изисква изрично „Гражданската отговорност” да покрива отговорността на лице, което управлява кола, дори и без да е собственик. Също така трябва да се покрива отговорността на лица, които управляват съответното МПС без разрешение (например при кражба) или без валидно свидетелство за правоуправление. Това по същество налага застраховката да бъде свързана с определен автомобил.

Наред с това система на чиста персонална застраховка гражданска отговорност (както при нотариуси и адвокати например), ще създаде други икономически утежнения. Да вземем за пример едно семейство, което притежава един автомобил, който се управлява от двама или повече водачи, в най-честия случай съпруг и съпруга, а и някой друг член от домакинството. Тогава за управлението на този автомобил ще трябва да се плащат повече от една застраховка.

При сега съществуващата нормативна уредба не е възможно задължителната застраховка „Гражданска отговорност” да се сключва само на името на водача и съответно механизмът на системата „бонус-малус“ не може да отчита единствено и само поведението на даден водач.

  • Защо малусът достига до 400%, а бонусът само до 25%?

Отговор: Системата следва да остане платежоспособна и да покрива настъпилите щети от застрахователни събития и след въвеждането на „бонус-малус“. Това означава, че по-малкият приход от добросъвестните шофьори следва да се компенсира от по-голям приход от тези, които са извършили нарушения на пътя. Съгласно предоставената от МВР статистика по-голямата част от водачите са изрядни и нямат регистрирани нарушения или причинени вреди и чисто математически процентът “бонус” няма как да бъде по-голям от процента “малус”. Очаква се по-голямата част от собствениците на автомобили да бъдат в бонус класовете и да имат намаление на премията. Тяхното намаление трябва да се компенсира с увеличението, плащано от по-тесен кръг хора, което обуславя и по-големия процент на увеличение.

  • Защо се наказват добросъвестни купувачи на автомобили, с които са извършени множество пътно транспортни произшествия или административни нарушения?

Отговор: Ако „бонус-малус“ класът на автомобилите не се запазва, системата ще бъде заобикаляна много лесно чрез формално прехвърляне на други лица без нарушения, различни от шофьора с много нарушения. Например, при натрупани много нарушения баща може да прехвърли автомобила си на своето малолетно дете или на друг близък роднина, който няма регистрирани нарушения.

При покупка на автомобил се предвижда купувачът лесно и бързо да може да получи информация от Гаранционния фонд относно статуса на автомобила, който го интересува, и да прецени дали да купи тази кола или да иска отстъпка от цената, която да покрие разходите му за по-скъпата застраховка. Това ще бъде и допълнително утежнение за собственика на автомобил, който допуска много административни нарушения или причинява много вреди при управлението на автомобила, защото този собственик ще бъде затруднен да продаде автомобила си.

  • Защо системата няма да се прилага за автомобили държавна и общинска собственост?

Отговор: Тези автомобили се застраховат на базата на обществени поръчки, в които всички превозни средства се застраховат по списък, а не индивидуално и по средна цена. На практика системата „бонус-малус“ много трудно би могла да бъде съвместима с механизма на обществената поръчка. В някои от държавните ведомства дори не се обявяват индивидуални данни за МПС, за които се сключват застраховките и по този начин не може да се проследи индивидуална история за тези конкретни МПС.

  • Защо при старта на системата и изрядните шофьори, и тези с нарушения ще тръгват от равни позиции?

Отговор: Защото е приложен принципът, че човек трябва да е информиран предварително за евентуални неблагоприятни икономически последици за него от настъпването на промени в нормативната уредба. Чисто логически изрядните шофьори ще имат интерес да останат с такова поведение на пътя, а нарушителите да коригират своето поведение.

Източник: https://dariknews.bg

 

гражданска отговорност

Съдът на ЕС отсъди: Застраховка и за колите на трупчета!

Застраховката “Гражданска отговорност” е задължителна за всички автомобили с регистрационни номера, независимо дали те са в движение или са на трупчета.

Това реши Съдът на ЕС по дело на португалска гражданка, която отказва да плати начислени задължения към застрахователя. Португалката паркирала колата си в задния двор, след като заради заболяване вече не можела да я управлява. Автомобилът стоял там с години, без да бъде изкарван, но не бил отписан от регистрите. Синът на ищцата взел колата на майка си без нейно знание и разрешение. Той изхвърчал с нея от пътя и загинал, заедно с още двама души, които били в автомобила.

Въпреки че колата нямала “Гражданска отговорност”, застрахователят изплатил 473 345 евро обезщетение за трите жертви, но впоследствие си ги поискал обратно от собственичката на автомобила. Тя отказва да ги плати, тъй като не е сключвала “Гражданска отговорност” за съответната година и смята, че няма отговорност за причинените щети и жертви. Ищцата е стигнала до върховния съд в Португалия в жалбите си срещу искането на застрахователя. Именно върховните съдии са отправили питането до Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Според топ магистратите на ЕС жената дължи сумата, тъй като макар да не е била карана с години, колата е била регистрирана.

Всяко МПС, което има регистрационни номера, според европейското право трябва да бъде застраховано за отговорност при причинени щети, казват магистратите.

Фактът, че то е било паркирано на частен терен и собственикът му е взел еднолично решение да не го използва, не отменя това задължение, щом автомобилът е бил в състояние да се движи и не е бил отписан от регистрите.

Освен това европейските магистрати смятат, че португалското законодателство, което предвижда отговорност за обезщетяването на жертвите и пострадалите при пътен инцидент, носи не само виновният за катастрофата, но и собственикът на автомобила, ако той не е изпълнил правното си задължение да сключи застраховка “Гражданска отговорност”, не противоречи на европейското право и трябва да бъде приложено в случая. Според евромагистратите е напълно допустимо националното законодателство в страните членки да бъде променено така, че да търси отговорност при ПТП не само от причинителите на катастрофа, но и от лицата, които са задължени да сключат застраховка, а не са го сторили.

Решението на Съда на ЕС в Люксембург е задължително за всички съдилища на територията на Съюза, които гледат подобни дела.

Източник: www.dnes.bg

Шофьорите с нарушения ще плащат до 1000 лева за Гражданска отговорност

До 1000 лв. лева застраховка „Гражданска отговорност” за нарушителите на пътя. Това предвижда новата система „бонус малус”, съобщи бТВ като се позова на доклада, който ще определи цената на полицата.

Освен шофьорът досие ще има и автомобилът, така че да се избегнат измами при плащането на полицата.

Системата работи ефективно в много европейски държави и е довела до намаляване жертвите на пътя.

В момента цената на „Гражданска отговорност” се формира въз основа на различни фактори – стаж на шофьора, възраст, населено място и кубатура на колата.

Със системата „бонус малус” вече водещо значение ще има досието на водача – дали има нарушения на пътя. Колкото по-тежко е то, толкова повече оскъпява полицата.

В доклада има 11 варианта за стойността на полицата. Изрядните шофьори могат да получат отстъпка от 7 до 40 процента от цената на застраховката. Това означава, че при полица от 200 лева, ще се спестяват от 14 до 80 лева.

Полицата за нарушителите ще бъде оскъпена между 180 до 400 процента. Което означава, че тя може да достигне до 1000 лева.

Докладът е предаден на различни институции за обсъждане.

С въвеждането на новата система всеки застраховател ще прецени кои фактори да вземе предвид при формиране цената на полицата. Водещо ще бъде дали водачът е имал нарушения през последната година.

Източник: offnews.bg