Blog
правителство

Съдейки по заплатите на учителите нашето правителство се състои само от отмъстителни двойкаджии.

155 Views0 Comment

правителство

Съдейки по заплатите на учителите нашето правителство се състои само от отмъстителни двойкаджии.

Leave your thought