Blog
патрони

И тогава реших да бъда добър, защото осъзнах – патроните няма да стигнат за всички.

49 Views0 Comment

патрони

И тогава реших да бъда добър, защото осъзнах – патроните няма да стигнат за всички.

Leave your thought