Blog
наспах се

Аз съм най-щастливия човек на света!

160 Views0 Comment

наспах се

– Аз съм най-щастливия човек на света!

– Влюби ли се?

– Наспах се!

Leave your thought