Blog
маховик мерцедес спринтер нов

Промяна в маховик и съединител на Мерцедес спринтер.

688 Views0 Comment

Иформация от каталога за Mercedes-Benz Sprinter по номер на шаси

Поради техническото развитие  от март 2004 г. в Mercedes-Benz Sprinter се използва нов термично оптимизиран съединител. Поради геометричните разлики със “стария” съединителя трябва да спазват някои важни елемнети.

  • Стария съединителя не трябва да е се слага никога с новия маховик 415023910 (OM611) и 415 024310 (OM612)

Комбинацията от “нов”  маховик и “стар” съединител ще доведе до цялостно блокиране на автоматични коректор още при първото използване на амбреажа. От там нататъка съединителя няма как да бъде ремонтиран.

  • Оригиналния маховик вече не се предлага

    маховик мерцедес спринтер нов

стария маховик 415014810 / 415014810  

Разстоянието от повърхността за монтаж на (фиг. 1 горната стрелка) до повърхността на триене (фиг. 1, долната стрелка) е 7,8 мм.
В комбинация със стария маховик могат да се използват само:
• съединител 096243148
съединител 624314833
Поради тази причина е абсолютно необходимо преди смяна на съединителя да проверите коя версия на Маховика имате поставена на вашия бус. Не препоръчваме да се доверявате само на годината на производство тъй като автомобил произведен през 03/2004 и с голям пробег може вече да е със сменен маховик.

  • Модифицирания маховик

маховик мерцедес спринтер стар

 

новия маховик 415023910 / 415024310

Разстоянието от повърхността за монтаж на (фиг. 2 горната стрелка) до повърхността на триене (фиг. 2 долната стрелка) е 11.8 мм.
В комбинация със стария маховик могат да се използват само:
съединител 624 3182 09
съединител 624318233
Възможно е да подмените амбриажа на превозни средства произведени преди 03/2004 с новия модел; в този случай е наложително да използвате съответния маховик според двигателя на буса.

Leave your thought