Blog

Как ще се изчислява данък МПС

186 Views0 Comment

Всяка община ще определя колко точно да бъде данъкът на колите, а в закона за заложени параметри до колко може да се повиши налогът. Увеличението ще засегне около 2,4 млн. коли. Стойността на данъка ще се определя от два компонента – имуществен и екологичен. Годишният размер на налога ще се определя по формула, където двата компонента ще се умножават.

Имущественият компонент ще се състои от две части – мощността на двигателя и годините на колата, които също се умножават.

Границите, в които ще се определят дължимите пари за мощността са:

 • – до 55 kW включително – от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW;
 • – над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
 • – над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
 • – над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW;
 • – над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW;
 • – над 245 kW – от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW;

При годините на колата стойностите, които участват в формирането на имуществения коефициент, са:

 • – Над 20 години – 1,1
 • – Над 15 до 20 години включително – 1
 • – Над 10 до 15 години включително – 1,3
 • – Над 5 до 10 години включително – 1,5
 • – До 5 години включително – 2,3

Екологичният коефициент се определя само от екологичната категория.

 • – без екологична категория – 1,10-1,40
 • -“Евро 1” и “Евро 2” 1,10-1,40
 • -“Евро 3” 1,00-1,10
 • -“Евро 4” 0,80-1,00
 • -“Евро 5” 0,60-0,80
 • -“Евро 6” и “ЕЕV” 0,40-0,60

източник: https://fakti.bg

Leave your thought