Blog
запалителна бобина

Запалителна бобина

398 Views0 Comment

[iframe src=”http://vibokomers.net/avtochasti/amortisyor/” width=”100%” height=”500″]

Функция на запалителна бобина

Системата на автомобила произвежда ток с ниско напрежение. За някои действиея обаче колата ви се нуждае от ток с високо напрежение. Ето тук идва и ролята на автомобилната запалителна бобина коята преобразува тока от такъв с нискво в такъв с високо напрежение. Запалителните бобини са запълнени с трансформаторно масло. Главните компоненти на бобините са:

  • Сърцевина. Направена е от отделни изолирани една от друга ленти от трансформаторна стомана. Това се налага,  за да не се образуват вихрови токове. Долния край на сърцевината е поставен в порцеланов изолатор.
  • Първична намотка. Прави се от дебел меден проводник с изолация. Краищата й са изведени на клемите на карболитовата капачка.
  • Картонена тръба.
  • Вторична намотка. Състои се от 18 000 – 20 000 навивки. Прави се от тънък проводник с диаметър 0,1 мм. Разполага се под първичната намотка и се отделя от нея с изолационен слой. Единия край на е свързан с първичната намотка, а другия край е изведен на централната клема на карболитната капачка.
  • Желязно тяло. В тялото има магнитопроводи.
  • Карболитова капачка.
  • Клеми.
  • Допълнително съпротивление. Състои се от спирала, керамични гнезда и две шини. Величината на съпротивлението варира. Единия му край е съединен през шина с клема, а другия с друга клема.

Принцип на цействие на запалителна бобина

Когато двигателя работи на ниски обороти контактите на прекъсвача се намират сравнително дълго време затворени това води до нарастване на тока в първичната верига. От своя страна съпротивлението се нагрява и това увеличава съпротивлението във веригата, а в запалителната бобина постъпва слаб ток и с това се предпазва от прегряване. Когато коляновия вал работи на високи обороти времето през което контактите са затворени намалява от там намаляви и силата на тока в първичната верига. От там намаляват и нагряването и съпротивлението на допълнителното съпротивление, което пречи на понижаването на напрежението във вторичната верига. При старитиране на автомобила със завъртането на ключа ние активираме стартера на двигателя, съпротивлението се съединява накъсо и пускането на този стартер на двигателя се облекчава.

Производители на запалителни бобини

Zakolata.bg предлага над 300 000 качествени авточасти на достъпни цени. Ангажираме се да ви доставим най-високо качество на най-ниска цена. Разполагаме с оснавните авточасти за всички масови автомобили. Освен това винаги можем да ви изненадаме с артикули и за по-рядко срещащите се коли. Работим с доказани производители и гарантираме качество и коректност.

Гаранция за най-добра цена на запалителна бобина

Вие търсите части за вашия автомобил? Zakolata.bg ви гарантира най-добра цена за предлаганите от нас качествени авточасти. Нашите специалисти непрекъснато следят нивата на цените на пазара и адекватно ги актуализират и корегират, така че да бъдат най-изгодни за Вас.

Leave your thought